Inne

HOLTER EKG
Metoda zapisywania potencjałów elektrycznych serca w formie cyfrowej, innymi słowy zapis ekg w różnych sytuacjach aktywności życiowej pacjenta w ciągu 24 lub 48 godzin. Pacjent zapisuje ewentualne objawy w czasie rejestracji, aby ułatwić interpretację badania.

Wskazania:
>>  Ocena objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca, omdlenia, stany przedomdleniowe, nawracające kołatania serca, epizody zawrotów głowy nieustalonego pochodzenia
>>  Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
>>  Ocena sprawności sztucznego rozrusznika lub wszczepionego kardiowertera defibrylatora
>>  Diagnostyka bólu w klatce piersiowej u chorych z podejrzeniem dławicy Prinzmetala

Przeciwskazania: Nie występują
Przygotowanie: Pacjent ma zakładane elektrody jak na rysunku poniżej. Mężczyźni z zarostem klatki piersiowej powinni wygolić miejsca założenia elektrod według rysunku. W czasie badania można wykonywać czynności życiowe ale pod warunkiem nie wstrząsania kabelków od holtera - wówczas powstają artefakty i zapis jest nieczytelny. W czasie gdy elektrody są na ciele pacjenta zabrania się kąpieli, proszę też nie wykonywać intensywnych wysiłków fizycznych prowadzących do znacznych potów - możliwość odklejenia elektrody.