Holtery

HOLTER EKG
Metoda zapisywania potencjałów elektrycznych serca w formie cyfrowej, innymi słowy zapis ekg w różnych sytuacjach aktywności życiowej pacjenta w ciągu 24 lub 48 godzin. Pacjent zapisuje ewentualne objawy w czasie rejestracji, aby ułatwić interpretację badania.

Wskazania:
>>  Ocena objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca, omdlenia, stany przedomdleniowe, nawracające kołatania serca, epizody zawrotów głowy nieustalonego pochodzenia
>>  Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
>>  Ocena sprawności sztucznego rozrusznika lub wszczepionego kardiowertera defibrylatora
>>  Diagnostyka bólu w klatce piersiowej u chorych z podejrzeniem dławicy Prinzmetala

Przeciwskazania: Nie występują
Przygotowanie: Pacjent ma zakładane elektrody jak na rysunku poniżej. Mężczyźni z zarostem klatki piersiowej powinni wygolić miejsca założenia elektrod według rysunku. W czasie badania można wykonywać czynności życiowe ale pod warunkiem nie wstrząsania kabelków od holtera - wówczas powstają artefakty i zapis jest nieczytelny. W czasie gdy elektrody są na ciele pacjenta zabrania się kąpieli, proszę też nie wykonywać intensywnych wysiłków fizycznych prowadzących do znacznych potów - możliwość odklejenia elektrody.

 

HOLTER CIŚNIENIOWY
Holter ciśnieniowy (24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego) polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia tętniczego, pozwala również rozpoznać tzw. nadciśnienie białego fartucha czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego. Badanie trwa 24 godziny. Pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej - badanie ma sens, jeśli rejestruje ciśnienie tętnicze podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w przychodni, a zapisane dane oceniane przez lekarza.

Wskazania:
>>  Znaczna zmienność wartości ciśnienia tętniczego  pomiędzy wizytami
>>  Podwyższone ciśnienie tętnicze w pomiarach gabinetowych
>>  Rozbieżność w pomiarach ciśnienia tętniczego w pomiarach domowych i gabinetowych
>>  Podejrzenie oporności na leczenia hiopotensyjne
>>  Podejrzenie epizodów hipotensji szczególnie u osób w starszym wieku i u chorych na cukrzycę
>>  Podejrzenie stanu przedtrzucawkowego u kobiet w ciąży

Przeciwskazania: Nie występują