Echo serca

Jest nieinwazyjnym (bezbolesnym) podstawowym badaniem obrazowym obejmującym wizualizację struktur serca i dużych naczyń techniką ultrasonograficzną. Badanie to dostarcza kluczowych informacji diagnostycznych i rokowniczych u większości pacjentów z chorobami układu krążenia.


Wskazania:
>>   Diagnostyka i monitorowanie wad serca, oraz zapalenia wsierdzia , w tym diagnostyka szmerów serca
>>   Ocena i monitorowanie czynności serca u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem niewydolności serca
>>   Ocena serca u chorych z bólem w klatce piersiowej, zwłaszcza z ostrym zespołem wieńcowym
>>   Podejrzenie choroby osierdzia
>>   Podejrzenie guza serca lub nieprawidłowego tworu w obrębie serca
>>   Podejrzenie choroby aorty piersiowej
>>   Ocena czynności serca u osób z zatorowością płucną
>>   Diagnostyka chorych po omdleniu lub onych arytmiami
>>   Ocena czynności serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
>>   Badania przesiewowe u osób z rodzinnym występowaniem genetycznie uwarunkowanych chorób układu krążenia.
>>   Ocena serca u chorych leczonych lekami kardiotoksycznymi np. chemioterapia

Przeciwskazania: Nie występują

Przygotowanie: Nie jest wymagane by pacjent był na czczo. Do badania rozbieramy się od pasa w górę. Pacjent w czasie badania w celu oceny serca w projekcjach przymostkowych leży na lewym boku z lewą kończyną górną zgiętą w stawie łokciowym i podłożoną pod głowę. W celu oceny serca w projekcjach koniuszkowych pacjent następnie kładzie się bardziej na plecach. Badanie w projekcji podmostkowej wykonuje się u pacjenta leżącego na wznak, a w projekcji nadmostkowej dodatkowo z głową odchyloną do tyłu.
Wynik badania jest omawiany z Pacjentem i w razie potrzeby również z jego rodziną, potem planowane jest leczenie adekwatne do postawionej diagnozy.