Choroby rzadkie

Kardiomiopatie wrodzone zaburzenia budowy komórek mięśnia serca, często rodzinnie występujące - np. kardiomiopatie przerostowe, rozstrzeniowe, będą się objawiały podobnie jak niewydolność serca lub choroba wieńcowa. Kanałopatie, Zespoł Brugadów w których dominuja objawy zaburzeń rytmu serca.