Badania

Badanie kreatyniny eGFR i mocznika (badania wykonywane z krwi) oraz badanie ogólne moczu są badaniami przesiewowymi funkcji nerek. Po 40 roku życia powinno się je wykonywać raz do roku. Jeśli powyższe badania odbiegają od normy zgłoś się do nefrologa - specjalisty od nerek.

Diagnostyka chorób nerek jest skomplikowana i wymaga wielu dodatkowych badań biochemicznych i immunologicznych. Należą do nich panele przeciwciał przeciwjądrowych ANA, przeciw cytoplazmie leukocytów ANCA, dopełniacz C3/C4, anty ds DNA, anty GBM, posiew krwi, HBS antygen, anty HCV. Ważnym badaniem dodatkowym jest dobowa zbiórka moczu, usg układu moczowego oraz mikroskopowe badanie osadu moczu: osad teleskopowy: wałeczki czerwonokrwinkowe, wałeczki szkliste, ziarniste, co może być wskazaniem do biopsji nerki.