Choroby aorty

Tętniaki aorty wstępującej i zstępującej. Zdecydowana większość z nich została zdiagnozowana w naszym ośrodku u pacjentów bez żadnych objawów albo przy minimalnych objawach. Ze względu na to pierwszorazowe wizyty są u nas połączone z echokardiografią, by ocenić nie tylko samą strukturę serca (zastawki serca i miesień serca prawej i lewej komory, przedsionki serca) ale również duże naczynia krwionośne mające swój początek z komorach serca.