Pakiety rehabilitacyjne

Opieka dzielona między specjalistami:
>> Kardiolog, dietetyk kliniczny, fizjoterapeuta, psycholog  dodatkowo u niektórych chorych chirurg naczyniowy, diabetolog.

Pakiety 3 miesięcznej ambulatoryjnej rehabilitacji na ergometrach rowerowych, nordic walking oraz gimnastyka. Rehabilitacja indywidualna z fizjoterapeutą.
3 razy w tygodniu przez 3 miesiące

Opieka dietetyka klinicznego
>> Ocena stanu odżywienia pacjenta, pomiary masy ciała, obwody brzucha w pasie i talii, ud i ramion
>> Indywidualny program żywienia w zależności od stanu odżywienia pacjenta

Opieka kardiologa
>> ECHO serca, Test wysiłkowy EKG celem oceny wydolności fizycznej oraz oceny tętna treningowego
>> Test 6- cio minutowego chodu przed i po turnusie celem oceny progresu rehabilitacji

Spirometria

Opieka psychologa
>> Ocena ogólnego dobrostanu psychicznego pacjenta z oceną i diagnozą  problemów psychologicznych rehabilitowanego celem nauczenia radzenia sobie z problemami poprzez zmianę nawyków  behawioralnych