Badania

Choroby reumatologiczne dotyczą zazwyczaj osób młodych w tym częściej kobiet niż mężczyzn. Istotny jest dobrze zebrany wywiad chorobowy.

Diagnostyka chorób reumatycznych jest skomplikowana i wymaga wielu dodatkowych badań biochemicznych i immunologicznych. Należą do nich panele przeciwciał przeciwjądrowych ANA, przeciw cytoplazmie leukocytów ANCA, dopełniacz C3/C4, anty ds DNA, anty GBM, posiew krwi, HBS antygen, anty HCV.  Ważnym badaniem dodatkowym jest elektroforeza białek surowicy, lub immunofiksacji, DEXA scan, RTG stawów i kości. Biopsja mięśnia, biopsja skóry.