Zwężenie tętnicy szyjnej

Zwężenie tętnicy szyjnej - najczęściej jego przyczyną jest blaszka miażdżycowa. Czynniki ryzyka są takie same jak dla rozwoju miażdżycy w innych tętnicach czyli palenie papierosów, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Zwężenia tętnic szyjnych są najczęściej bezobjawowe. Pierwszym objawem zwężenia tętnicy szyjnej może być udar mózgu lub przemijające atak niedokrwienny (TIA). 10-15% udarów mózgu jest konsekwencją incydentów zatorowo-zakrzepowych spowodowanych zwężeniem tętnicy szyjnej o 50-99%. Oznacza to że większość udarów ma inną przyczynę niż zwężenie tętnicy szyjnej. Ryzyko wystąpienia udaru rośnie wraz ze stopniem zwężenia. Do leczenia operacyjnego kwalifikuje się pacjentów bezobjawowych ze zwężeniami 70-99%. U pacjentów objawowych (czyli takich u których wystąpił udar lub TIA w ciągu ostatnich 6 miesięcy) można rozważać leczenie operacyjne przy mniejszych zwężeniach. Należy pamiętać że udar mózgu może być też jednym z powikłań operacji. W leczeniu operacyjnym stosuje się chirurgiczne udrożnienie tętnicy lub wewnątrznaczyniowe wprowadzenie stentu.