KONSULTACJA KARDIOLOGICZNA
Konsultacje kardiologiczne to czas dialogu pomiędzy Lekarzem a Pacjentem, podczas którego Lekarz zadaje pytania dotyczące objawów niepokojących Pacjenta. Celem rozmowy z lekarzem jest ustalenie problemu kardiologicznego oraz ukierunkowanie i zaplanowanie diagnostyki. Po ustaleniu diagnozy na wizycie, włączamy prawidłowe, adekwatne do jednostki chorobowej leczenie. Wspólnie z pacjentem  dobieramy właściwą metodę leczenia, dostosowaną do jego stylu życia. Podczas wizyt kontrolnych omawiamy  skuteczność dotychczasowej formy terapii, bądź  rozwiązujemy nowo napotkane przez Pacjenta problemy w postaci nowych niepokojących objawów.
Cena 150 zł

 

ECHO SERCA
Jest nieinwazyjnym (bezbolesnym) podstawowym badaniem obrazowym obejmującym wizualizację struktur serca i dużych naczyń techniką ultrasonograficzną. Badanie to dostarcza kluczowych informacji diagnostycznych i rokowniczych u większości pacjentów z chorobami układu krążenia.
Wskazania:
1. Diagnostyka i monitorowanie wad serca, oraz zapalenia wsierdzia , w tym diagnostyka szmerów serca
2. Ocena i monitorowanie czynności serca u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem niewydolności serca
3. Ocena serca u chorych z bólem w klatce piersiowej, zwłaszcza z ostrym zespołem wieńcowym
4. Podejrzenie choroby osierdzia
5. Podejrzenie guza serca lub nieprawidłowego tworu w obrębie serca
6. Podejrzenie choroby aorty piersiowej
7. Ocena czynności serca u osób z zatorowością płucną
8. Diagnostyka chorych po omdleniu lub onych arytmiami
9. Ocena czynności serca u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
10. Badania przesiewowe u osób z rodzinnym występowaniem genetycznie uwarunkowanych chorób układu krążenia.
11. Ocena serca u chorych leczonych lekami kardiotoksycznymi np. chemioterapia
Przeciwskazania: Nie występują
Przygotowanie: Nie jest wymagane by pacjent był na czczo. Do badania rozbieramy się od pasa w górę. Pacjent w czasie badania w celu oceny serca w projekcjach przymostkowych leży na lewym boku z lewą kończyną górną zgiętą w stawie łokciowym i podłożoną pod głowę. W celu oceny serca w projekcjach koniuszkowych pacjent następnie kładzie się bardziej na plecach. Badanie w projekcji podmostkowej wykonuje się u pacjenta leżącego na wznak, a w projekcji nadmostkowej dodatkowo z głową odchyloną do tyłu.
Wynik badania jest omawiany z Pacjentem i w razie potrzeby również z jego rodziną, potem planowane jest leczenie adekwatne do postawionej diagnozy.
Cena 150 zł

 

TESTY WYSIŁKOWE
Badanie wysiłkowe EKG (test wysiłkowy EKG, próba wysiłkowa) polega na ocenie zmian zachodzących w zapisie ekg serca podczas wysiłku fizycznego, jakim jest np. marsz na bieżni elektrycznej. Badanie ma na celu zdiagnozowanie zmian ukrwienia i/lub zaburzeń rytmu  serca, podczas wysiłku fizycznego. W czasie wysiłku mogą w zapisie EKG pojawić się zmiany, które nie występują w zwykłym, spoczynkowym badaniu EKG. To podstawowe badanie w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca, zaburzeń rytmu serca oraz oceny wydolności serca i jego ukrwienia u Pacjentów po zawale mięśnia serca lub po leczeniu inwazyjnym takim jak operacja CABG – tzw: bajpasy lub angioplastyce wieńcowej czyli powszechnie nazywanym przez Pacjentów "przepychaniem tętnic wieńcowych"
Przygotowanie: Na 12 godzin przed badaniem nie należy palić papierosów, wykonywać większego wysiłku fizycznego,na 3 godziny przed badaniem nie pić kawy i mocnej herbaty
Przed badaniem mężczyźni powinni przygotować miejsca założenia elektrod na klatce piersiowej (patrz rysunek) poprzez wygolenie torsu, wszystkich pacjentów prosimy o zabranie ze sobą luźnych ubrań sportowych  np. spodnie dresowe i wygodne obuwie sportowe


U kobiet test przeprowadzany jest w biustonoszu.
Badanie trwa około 30 minut. Wynik testu otrzymują Państwo bezpośrednio po badaniu. Wynik i dalsze postępowanie omawiamy po badaniu
Cena 200 zł

 

HOLTER CIŚNIENIOWY
Holter ciśnieniowy (24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego) polega na całodobowym monitorowaniu ciśnienia tętniczego. Badanie to służy do wykrywania nadciśnienia tętniczego, pozwala również rozpoznać tzw. nadciśnienie białego fartucha czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim, ocenia też skuteczność leczenia nadciśnienia tętniczego. Badanie trwa 24 godziny. Pacjent nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej - badanie ma sens, jeśli rejestruje ciśnienie tętnicze podczas normalnego dnia (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen). Po 24 godzinach aparat jest zdejmowany w przychodni, a zapisane dane oceniane przez lekarza.

Wskazania:
1. Znaczna zmienność wartości ciśnienia tętniczego  pomiędzy wizytami
2. Podwyższone ciśnienie tętnicze w pomiarach gabinetowych
3. Rozbieżność w pomiarach ciśnienia tętniczego w pomiarach domowych i gabinetowych
4. Podejrzenie oporności na leczenia hiopotensyjne
5. Podejrzenie epizodów hipotensji szczególnie u osób w starszym wieku i u chorych na cukrzycę
6. Podejrzenie stanu przedtrzucawkowego u kobiet w ciąży

Przeciwskazania: Nie występują
Cena 150 zł

 

HOLTER EKG
Metoda zapisywania potencjałów elektrycznych serca w formie cyfrowej, innymi słowy zapis ekg w różnych sytuacjach aktywności życiowej pacjenta w ciągu 24 lub 48 godzin. Pacjent zapisuje ewentualne objawy w czasie rejestracji, aby ułatwić interpretację badania.
Wskazania:
1. Ocena objawów, które mogą być skutkiem zaburzeń rytmu serca, omdlenia, stany przedomdleniowe, nawracające kołatania serca, epizody zawrotów głowy nieustalonego pochodzenia
2. Ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego
3. Ocena sprawności sztucznego rozrusznika lub wszczepionego kardiowertera defibrylatora
4. Diagnostyka bólu w klatce piersiowej u chorych z podejrzeniem dławicy Prinzmetala
Przeciwskazania: Nie występują
Przygotowanie: Pacjent ma zakładane elektrody jak na rysunku poniżej. Mężczyźni z zarostem klatki piersiowej powinni wygolić miejsca założenia elektrod według rysunku. W czasie badania można wykonywać czynności życiowe ale pod warunkiem nie wstrząsania kabelków od holtera - wówczas powstają artefakty i zapis jest nieczytelny. W czasie gdy elektrody są na ciele pacjenta zabrania się kąpieli, proszę też nie wykonywać intensywnych wysiłków fizycznych prowadzących do znacznych potów - możliwość odklejenia elektrody.


Wynik wydajemy do 3 tygodni, w razie wystąpienia groźnych arytmii wcześniej. Na wizycie omawiany jest wynik Holtera ekg oraz planowana adekwatna forma leczenia.
Cena 150 zł

 

 

KWALIFIKACJE DO ZABIEGÓW
Drodzy Pacjenci w trakcie przeprowadzonej diagnostyki kardiologicznej wielokrotnie okazuje się że wykryta choroba serca kwalifikuje się do leczenia w ośrodku III referencyjności.
Nasi pacjenci w takiej sytuacji kierowani są do Instytutów Kardiologicznych celem dalszego, ukierunkowanego leczenia specjalistycznego. Cały proces odbywa się bez niepotrzebnego jeżdżenia do Klinik, marnowania czasu i energii. Kwalifikacje obejmują kardiowersję elektryczną, ablację prądem RF, wszczepienie stymulatora serca, kardiowertera-defibrylatora, koronarografię, IVUS, echo przezprzełykowe, operacje kardiochirurgiczne:wymiany zastawek, by-pass.
Cena 200 zł

Lekarz Marta Dąbrowska


W ramach poradni oferujemy:
- Konsultacje ginekologiczno-położnicze
- USG ginekologiczne
- USG wczesnej ciąży (do 11 tygodnia)
- Prowadzenie ciąży
- Cytologie
- Porady antykoncepcyjne

Cennik:
Chorób ginekologicznych
konsultacja ginekologiczno-położnicza 100 zł
USG narządu rodnego 100 zł
USG wczesnej ciąży (do 11 tygodnia) 100 zł
Prowadzenie ciąży
cytologia 50 zł
posiew z kanału szyjki macicy 60 zł
biopsja aspiracyjna endometrium + badanie histo-patologiczne 350 zł
Porada antykoncepcyjna
Założenie wkładki wewnątrzmacicznej - cena zależy od rodzaju wkładki
Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej 150 zł


Lekarz Olga Sznigilewa-Celka
W ramach poradni oferujemy:
- Konsultacje w zakresie chorób zdrowia psychicznego
- Leczenie Depresji
- Leczenie zaburzeń lękowych
- Leczenie Chorób afektywno-dwubiegunowych
- Leczenie otępienia, uzależnienia
- leczenie zaburzeń odżywiania

Dietetyk kliniczny Magdalena Ochnio


W ramach poradni oferujemy:
- Porady dotyczące prawidłowej diety w stanach chorobowych serca, wątroby, pęcherzyka żółciowego, nerek
ciąży, dla matek karmiących piersią i alergików
- ustalanie planów żywieniowych w otyłości, zespole metabolicznym

Co mówią o nas pacjenci...

Gdyby nie Pan doktor do dziś chodziłabym z tętniakiem aorty, na szczęście zostałam szybko zdiagnozowana i jestem już po operacji, Czuję się bardzo dobrze. Bardzo dziękuję.

Maria z Górzna

Odkąd leczę ciężką niewydolność serca w Osman Medical czuję się lepiej. W ciężkich zaostrzeniach mojej choroby mogę liczyć na doktora. Ostatnio doktor zalecił rehabilitację kardiologiczną. Dziękuję.

Bogdan z Garwolina

Pan doktor zdiagnozował u mnie złośliwą arytmię serca, zalecił mi ablację i od tamtej pory nie jestem „częstym gościem” na SOR w Garwolinie. Czuje się wreszcie rewelacyjnie. Jestem wdzięczna.

Ewa z Sulbin

 

Rejestracja telefoniczna od poniedziałku do soboty w godz. 8:00 - 20:00

Zapisz się na wizytę 662 768 966

Trąbki, Al. Owocowa 30 C

email: kardiologia@osmanmedical.pl

 

 

Projekt graficzny:     Futureflies,        Wykonanie:     p-soft
Wróć na górę