Ultrasonografia dopplerowska

Ultrasonografia dopplerowska – jest to nieinwazyjna metoda mająca zastosowanie w ocenie układu naczyniowego, zarówno tętnic jak i żył, stosowana w celach diagnostycznych jak i kontroli np. po leczeniu zabiegowym. Nie zawsze wynik badania USG jest wystarczający do postawienia rozpoznania i podjęcia decyzji o rodzaju leczenia zabiegowego i w takich przypadkach może być konieczne rozszerzenie diagnostyki np. o angioTomografię Komputerową