Miażdżyca tętnic kończyn

Miażdżyca tętnic kończyn – oznacza występowanie blaszek miażdżycowych, mogących powodować zwężenie lub niedrożność tętnic. Czasem nawet duże zwężenie lub odcinkowa niedrożność tętnicy może przebiegać bezobjawowo. Najczęstszym objawem z którym pacjent zgłasza się do lekarza jest chromanie przestankowe – czyli konieczność zatrzymywania się po przejściu określonego dystansu z powodu bólu kończyny. Czynnikami ryzyka miażdżycy jest palenie papierosów, zaburzenia lipidowe, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca. Leczenie zachowawcze polega na zmianie nawyków czyli zaprzestaniu palenia, modyfikacji diety oraz leczeniu chorób współistniejących  - prawidłowej kontroli ciśnienia, glikemii, przyjmowaniu leków obniżających poziom cholesterolu (statyn), oraz leków przeciwpłytkowych zmniejszających krzepliwość krwi. Koniecznym elementem leczenia zachowawczego jest też aktywność fizyczna – tak zwany trening marszowy. W leczeniu operacyjnym wykonuje się zabiegi wewnątrznaczyniowe (angioplastyka balonowa, implantacja stentów, aterektomia – czyli wewnątrznaczyniowe usunięcie blaszki miażdżycowej) lub klasyczne operacje chirurgiczne (udrożnienie tętnicy, pomosty naczyniowe). Czasem operacja wymaga połączenia metod chirurgicznych z wewnątrznaczyniowymi (zabiegi hybrydowe). O wskazaniach do operacji nie decyduje samo zwężenie lub niedrożność tętnicy stwierdzone w badaniach obrazowych.  W kwalifikacji do zabiegu bierze się pod uwagę przede wszystkim objawy zgłaszane przez pacjenta oraz choroby współistniejące i ryzyko związane z operacją.