Wskaźnik kostkowo-ramienny

Wskaźnik kostkowo-ramienny – czyli iloraz ciśnienia skurczowego mierzonego na stopie i na ramieniu. Do jego oznaczenia wykorzystuje głowicę dopplerowską. Jest nieinwazyjną metodą przydatną do rozpoznawania i monitorowania miażdżycy tętnic kończyn oraz jest wskaźnikiem uogólnionej miażdżycy i ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych. Prawidłowy zakres wynosi 0,9-1,4. Wartości niższe lub wyższe mogą świadczyć o patologii w zakresie tętnic.