AngioTK

Angiografia metodą Tomografii Komputerowej (AngioTK)  - badanie z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego i wykorzystaniem kontrastu. Umożliwia uzyskanie „mapy” naczyń niezbędnej do ustalenia strategii operacyjnej. Ograniczeniem w jej stosowaniu jest ekspozycja na promieniowanie, stwierdzenie u pacjenta niewydolności nerek, występownaie rekacji alergicznych na kontrast.