Angiografia

Angiografia (Cyfrowa Angiografia Subtrakcyjna) – obecnie znacznie rzadziej wykorzystywana jako badanie pierwszego wyboru ponieważ jest badaniem inwazyjnym. Polega na bezpośrednim podaniu kontrastu do tętnicy lub żyły i  obrazowaniu naczyń na monitorze RTG. Jej wykonanie jest możliwe jedynie w warunkach szpitalnych. Wykorzystuje się ją w przypadku niejednoznacznych wyników innych, mniej inwazyjnych badań obrazowych np. w ocenie tętnic podudzia w przypadku silnego uwapnienia ściany tętnic.  W trakcie badania można jednoczasowo podjąć próbę leczenia wewnątrznaczyniowego.